Välkommen till Sustainia Insamlingsstiftelse

Om oss

Stiftelsens syfte är att verka för en hållbar framtid där individer, organisationer och myndigheter 

tillsammans samverkar för att uppnå en ökad hållbarhet, innovation och mångfald. Stiftelsen 

ämnar främja personer och organisationer vars insatser har en helhetssyn och ett helhetsgrepp 

inom hållbarhet och innovation där flera eller samtliga delar i samhället ingår som exempelvis 

ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Stiftelsens ändamål är att:

• Främja förbättring genom att ge kunskap om industriell ledning, professionella forsknings- och 

ekonomiexperter inom området.

• Främja den ständiga utvecklingen som behövs inom de olika områden som anses ingå 

hållbarhet.

• Främja innovation, tillväxt och entreprenörskap i enlighet med stiftelsens syfte och ändamål.

• Främja insatser som förbättrar vår omgivning och den miljö vi lever i genom exempelvis: 

industriella ekosystem så som greentech, foodindustry eller andra sektorer.

• Främja utveckling och digitalisering genom exempelvis Al, cirkulärekonomi, blockchain eller 

liknande.

• Främja utbildning, utveckling och forskning i enlighet med syfte och ändamål.

• Samverka med andra stiftelser, organisationer och myndigheter.

• Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.

• Driva egna insatser i enlighet med syfte och ändamål.

• Främja egna eller andras insatser eller verksamheter i enlighet med stiftelsens syfte och 

ändamål.

Hållbarhet


”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Innovation


“förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”

Vårt team

VAHID SOHRABPOUR

Innovator, Entrepreneur, Researcher & Lecturer: Industry 4.0|AI|Bio-tech|Packaging Logistics

vahid@sustainia.se

VAHID SOHRABPOUR

Innovator, Entrepreneur, Researcher & Lecturer: Industry 4.0|AI|Bio-tech|Packaging Logistics

vahid@sustainia.se

PEJVAK OGHAZI

Professor and Head of Departments

(Business Studies & Economics)

pejvak@sustainia.se

PEJVAK OGHAZI

Professor and Head of Departments

(Business Studies & Economics)

pejvak@sustainia.se

ASHKAN KASBI

Innovator, Entrepreneur, Owner KASBI HANDEL AB

ashkan@sustainia.se

ASHKAN KASBI

Innovator, Entrepreneur, Owner KASBI HANDEL AB

ashkan@sustainia.se

JOHNNY GENTZEL

Innovator, Entrepreneur, Owner INTRUSIVA AB

johnny@sustainia.se

JOHNNY GENTZEL

Innovator, Entrepreneur, Owner INTRUSIVA AB

johnny@sustainia.se

VINIT PARIDA

Chaired Professor of Entrepreneurship and Innovation at Luleå University of Technology & Associate editor JBR

vinit@sustainia.se


VINIT PARIDA

Chaired Professor of Entrepreneurship and Innovation at Luleå University of Technology & Associate editor JBR

vinit@sustainia.se

Kontakta oss